Eenvoudig online verwijzen

Geachte verwijzer,

Uw patiënten zijn van harte welkom bij Tandheelkundig Centrum Vitalis (TCV). Om uw verwijzing zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij een handig voorgedrukt verwijsblok ontwikkeld, toegespitst op de behandelingen die de TCV uitvoert. Wij sturen het u graag toe. Verwijst u liever digitaal? Dan kunt u op onze site eenvoudig het verwijsformulier invullen.

Voor een spoedverwijzing kunt u bellen naar een speciaal telefoonnummer: 0172-472200.

Dit nummer is ook bereikbaar voor intercollegiaal overleg.

Regelmatige updates

Natuurlijk houden wij u zorgvuldig op de hoogte van de behandeling van uw patiënt.

Nadat wij uw patiënt hebben gezien voor een eerste consult, ontvangt u van ons een verslag en, indien van toepassing, kopieën van de parodontiumstatus en röntgenfoto’s. Op uw verzoek kunt u de gegevens ook digitaal ontvangen. Gedurende de behandeling van uw patiënt bij TCV ontvangt u regelmatig rapportages of is er telefonisch contact.

Integriteit gegarandeerd

Naast een verwijspraktijk voeren wij bij TCV een algemene praktijk. Onze integriteit is echter absoluut gegarandeerd, u kunt erop vertrouwen dat wij geen verwezen patiënten opnemen in ons patiëntenbestand voor algemene tandheelkunde. Tijdens het behandeltraject zal uw patiënt ook nadrukkelijk worden geadviseerd om de reguliere controles en behandelingen bij u voort te zetten. Het is vanzelfsprekend dat alle patiënten na afhandeling direct worden terugverwezen naar uw praktijk. Indien er andere behandelingen voortvloeien uit onze behandelingen, dan wordt dit altijd met u overlegd, bij voorkeur telefonisch.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Of kunnen wij u het voorgedrukte verwijsblok toesturen? Bel of mail ons:

info@tcavitalis.nl voor e-mail contact of het aanvragen van het gratis voorgedrukte verwijsblok;
0172-472200 collegiaal overleg en verwijzingen met spoed;

www.tcvitalis.nl voor algemene informatie.

Uw reactie is van harte welkom!


Gegevens verwijzer

Gegevens patiënt