Tarieven

Tarieven techniekprijzen (in eigen beheer)

Nota's

Infomedics is een organisatie die voor tandartsen, huisartsen, ziekenhuizen en andere medisch specialisten het factureren en innen van nota’s verzorgt. Ook voor ons verzorgt Infomedics deze dienstverlening. U ontvangt daarom onze nota’s via Infomedics. Uw nota wordt eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Per 1 januari 2019 ontvangt u deze nota digitaal op het e-mailadres dat bij ons is geregistreerd. U kunt de nota openen met behulp van een code die u ontvangt per sms. Via iDeal kunt u de nota voldoen. Zorgt u er alstublieft voor dat uw juiste e-mailadres en mobiele telefoonnummer bij ons bekend zijn. Wij verzoeken u ook eventuele adreswijzigingen aan ons door te geven. Wenst u uw nota lieve via de post te ontvangen? Geef dit dan aan bij één van onze baliemedewerkers.

Heeft u een nota van Infomedics ontvangen en heeft u vragen? Bezoek dan www.infomedics.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Infomedics: 036 – 20 31 900.

De betalingsvoorwaarden van Infomedics B.V. te Almere, zijn van toepassing op uw behandelingen. De betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 04048143. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij uw behandelaar en u kunt deze vinden op: Infomedics.nl/wat-zijn-de-betalingsvoorwaarden”. De belangrijkste betalingsvoorwaarde is dat het notabedrag binnen 30 dagen na de notadatum op de rekening van Infomedics moet zijn overgemaakt. Het is belangrijk dat u zich aan de betalingstermijn van 30 dagen houdt, omdat Infomedics wettelijk gerechtigd is u bij de overschrijding van de betalingstermijn aan te manen en rente- en incassokosten in rekening te brengen. Is er een reden waardoor de betaling van uw nota in een voorkomend geval niet binnen 30 dagen kan plaatsvinden, neem dan altijd even telefonisch contact op met Infomedics of regel het eenvoudig online via infomedics.nl/betaalplan.